Bild av penna, väl vässad

Grammatik

Grammatik är kort uttryckt de regler som man tillämpar för att böja ord och sätta samman dessa i förståeliga satser och meningar.

Man brukar dela in grammatiken i deskriptiv (beskrivande) och preskriptiv (föreskrivande), där den deskriptiva syftar till att beskriva hur språket används i verkligheten och den preskriptiva hur det bör användas. Det är inte alltid samma sak.

Mer om det här på Wikipedia.