Bild av penna, väl vässad

Språkriktighet

Språkriktighet handlar, som namnet försöker antyda, om att skriva språket riktigt. Vem kunde gissa det?

Riktigt i betydelsen rätt för att vara petnoga.

Först och främst handlar det om att stava orden korrekt. I dessa dagar är det kanske det största problemet, då alla ordbehandlingsprogram har stavningskontroll. Men ändå.

När man väl lyckats få orden rätt återstår det att sätta ihop dessa till meningar. Förståeliga sådana helst. Kallas meningsbyggnad.

Därefter gäller det att använda skiljetecken på rätt sätt. Avsluta meningar med punkt och avgränsa inskjutna satser med komma. Plus mycket annat. Detta är en hel vetenskap i sig.

Formfel kan alla begå, med eller utan uppsåt. Ett vanligt formfel är att behandla ord som endast förekommer i pluralform felaktigt. Som exemplevis din data eller viktig data. Ett annat vanligt problem är det här med de eller dem.

Syftning är också något man också får se upp med. Annars kan det gå galet och sluta med helfel.

Plus en massa annat.